Seznam příjemců dotací z Fondů EU

A FARM s.r.o.

Praha, okres Praha

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 15 198,07 45 594,15 60 792,22
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 14 263,99 42 791,96 57 055,95
2022 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření 3 728,47 11 185,38 14 913,85
2022 EZFRV 14+ NEKOZ-Navazující ekologické zemědělství 11 666,96 35 000,72 46 667,68
2022 EZZF PP Greening 0,00 37 392,29 37 392,29
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 1 307,94 1 307,94
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 48 369,32 48 369,32
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 20 429,30 20 429,30