Seznam příjemců dotací z Fondů EU

2K Group s.r.o.

Plzeň, okres Plzeň-město

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZZF PP Greening 0,00 11 403,25 11 403,25
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 14 879,27 14 879,27
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 5 843,77 5 843,77