Seznam příjemců dotací z Fondů EU

2RV stavební s.r.o.

Vilémov, okres Děčín

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ 19.2.1-Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 71 118,00 126 432,00 197 550,00