Seznam příjemců dotací z Fondů EU

Seznam příjemců dotací je zveřejněn na základě zákona č. 256/2000 Sb. a příslušných předpisů EU.

Fulltextový vyhledávač obsahuje data za poslední dva uzavřené fiskální roky EU (fiskální rok EU začíná 16.10. a končí 15.10. následujícího kalendářního roku), které lze přímo zobrazit a třídit pomocí záložky „Rozšířené hledání“.

Data za uplynulé fiskální roky EU lze stáhnout níže v části Soubory ke stažení. Mezi Soubory ke stažení lze také stáhnout soubor „Přehled rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace“.

Více informací k uveřejněným údajům naleznete v záložce „INFORMACE“.


Základní Informace k Seznamu Příjemců dotací

V souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, prováděcího nařízení č. 908/2014 a na základě zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu zveřejňuje SZIF seznam příjemců veřejných finančních prostředků z fondů EU a z národních zdrojů s uvedením druhu a výše vyplacené dotace, a to jednak formou fulltextového vyhledávače a také formou otevřených dat, tzn. souborů v „otevřeném, strojově čitelném formátu“ (v části Soubory ke stažení). V případě zpracování (zveřejnění) osobních údajů jsou příslušné informace poskytovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále rovněž s ohledem na požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Zveřejněné údaje mohou být zpracovávány subjekty příslušnými v oblasti auditu a kontroly EU a České republiky za účelem ochrany finančních zájmů EU.

Fiskální rok EU začíná vždy 16. 10. a končí 15. 10. následujícího kalendářního roku. Seznam příjemců dotací obsahuje částky dle data výplaty, které odpovídá zařazení do daného fiskálního roku. Data za uzavřený fiskální rok EU se zveřejňují nejpozději do 31.5. následujícího kalendářního roku (s výjimkou viz další odstavec).


Technické informace k uveřejněným souborům:

Soubory jsou od roku 2022 zveřejňovány ve formátu CSV (do roku 2021 XML).

Soubory obsahují: Jméno / název příjemce a jeho bydliště / sídlo, dále částku dotace a popis opatření, na které byla dotace vyplacena.

Počínaje fiskálním rokem EU 2022 jsou zveřejňované informace v souborech CSV rozšířeny o identifikační číslo příjemce a datum nabytí právní moci rozhodnutí o výplatě dotace.


Základní Informace k Přehledu rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace

Počínaje fiskálním rokem EU 2022 je zveřejněn na základě zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu samostatný soubor Přehled rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace, který představuje seznam vratek dotací předepsaných příjemcům. Je třeba upozornit, že se jedná pouze o přehled vratek v původně předepsané výši a nikoliv o reálně vrácené prostředky.

Data v souboru a jeho formát je shodný jako v souboru Seznam příjemců dotací, ale rozhodným údajem pro zařazení do konkrétního přehledu za fiskální rok není datum výplaty, ale datum nabytí právní moci rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace.


Důležitá upozornění

Tento výpis má pouze informativní charakter.

Částky jsou uvedeny v Kč.

V případě zjištění nesrovnalostí v údajích se obraťte na info@szif.cz.

Záporné (-) znaménko u plateb v souboru Seznam příjemců dotací označuje částku reálně vrácenou na účet SZIF.

Anonymizace údajů – v případě, že je celková výše obdržené dotace z fondů EU u fyzické osoby za aktuální fiskální rok rovna nebo nižší než 1.250 EUR, není u těchto příjemců uvedeno jejich jméno a identifikační číslo – tito příjemci jsou uvedeni pod jednotným identifikátorem (JI). Pokud by zároveň vzhledem k malému počtu příjemců z dané obce uvedených pod JI mohlo dojít k identifikaci FO, není uvedena obec, ale pouze nadřazený správní celek dle klasifikace NUTS (okres).


Zkratky: ČR Česká republika, EU Evropská Unie, CZK Česká koruna, PO Právnická osoba, FO Fyzická osoba, ND Národní dotace, EZFRV Evropský zemědělský fond rozvoje venkova EZZF Evropský zemědělský záruční fond

Příjemce dotace Částka v CZK (bez PVP)
" A B H " spol. s r. o.
Valašské Meziříčí, okres Vsetín
210 150,00
" FUTUR ", s.r.o.
Široká Niva, okres Bruntál
4 634 487,03
"Agro KASJO, spol. s r.o."
Hracholusky, okres Prachatice
1 638 627,02
"AGRO-LA", spol. s r.o.
Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
873 360,00
"AGRODAM Hořepník, s.r.o."
Hořepník, okres Pelhřimov
10 227 768,15
"AGROTECHNIK, spol. s r.o."
Mirovice, okres Písek
7 100 955,63
"AGROTREND HRUŠKY", spol. s r.o.
Hrušky, okres Břeclav
3 463 639,56
"DRUDAR" zemědělské družstvo Darkovice
Darkovice, okres Opava
2 423 652,53
"Etincelle, o.s."
Kladno, okres Kladno
7 954,11
"FARMA VELKÁ ČERNOC s.r.o."
Měcholupy, okres Louny
2 599 823,91
"Hébem se" z.s.
Ústín, okres Olomouc
177 953,00
"JEZDECKÝ KLUB MÍREČ z.s."
Myštice, okres Strakonice
59 944,41
"Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o."
Vysoké Chvojno, okres Pardubice
991 530,28
"LL spol. s r.o."
Praha, okres Praha
282 874,96
"LUBÍ" spol. s r.o.
Třebíč, okres Třebíč
3 696 390,63
"Myslivecký spolek Ohře Kadaň"
Kadaň, okres Chomutov
22 180,24
"Nadace Doktora Leopolda Prečana, arcibiskupa olomouckého, k podporování Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci"
Olomouc, okres Olomouc
69 696,93
"Odchovna plemenných býků Cunkov s.r.o."
Milevsko, okres Písek
215 771,93
"R E A G R O spol. s r.o."
Český Dub, okres Liberec
6 380 882,66
"Sady Klášterec nad Ohří spol. s r.o."
Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
3 820 814,09
"Spolek návrat koní do přirozeného prostředí"
Hlubočky, okres Olomouc
20 685,61
"Stáj na Dobré Vodě Z.S."
Dobrá Voda u Českých Budějovic, okres České Budějovice
28 813,07
"Staviště" zemědělské obchodní družstvo
Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
907 074,69
"SVAZEK OBCÍ 1866"
Studnice, okres Náchod
481 264,00
"TERRA KAPLÍŘ" spol. s r.o.
Sulejovice, okres Litoměřice
2 587 252,41
"TJ EQUIKLUB Třebíč, z.s."
Tavíkovice, okres Znojmo
140 363,77
"ZETA-NOVA Strážkovice s.r.o."
Strážkovice, okres České Budějovice
6 779 149,41
1. česká zemědělská, s.r.o.
Osek, okres Rokycany
78 071,05
1. EVP s.r.o.
Praha, okres Praha
327 379,06
1. Hradecká zemědělská a.s.
Branka u Opavy, okres Opava
16 500 184,14
1. jihočeská zemědělská A s.r.o.
Horní Stropnice, okres České Budějovice
4 891 550,76
1. Jihočeský drůbežářský podnik, s.r.o.
Dynín, okres České Budějovice
1 248 377,41
1.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost
Chorušice, okres Mělník
10 854 179,31
17/01 ZO ČSOP - SEV Mravenec
Pelhřimov, okres Pelhřimov
49 800,29
2. Brabant CZ, spol. s r.o.
Křinice, okres Náchod
20 345,40
2K Group s.r.o.
Plzeň, okres Plzeň-město
32 126,29
2RV stavební s.r.o.
Vilémov, okres Děčín
197 550,00
3. základní škola u Říčanského lesa Říčany, příspěvková organizace
Říčany, okres Praha-východ
288 986,00
3K agro s.r.o.
Třebíč, okres Třebíč
170 544,13
A - TAURUS s.r.o.
Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov
7 836 644,29
A FARM s.r.o.
Praha, okres Praha
286 928,55
A G Á T A, spol. s r.o.
Stará Lysá, okres Nymburk
11 340 942,01
A G R O B E N s.r.o.
Kacanovy, okres Semily
4 149 582,53
A G R O F A N D A spol. s r.o.
Kunratice, okres Liberec
4 933 073,93
A G R O Hybrálec, s.r.o.
Hybrálec, okres Jihlava
17 931 721,22
A G R O L A N D , spol. s r.o.
Chrastavec, okres Svitavy
986 466,90
A G R O Měšetice s.r.o.
Sedlec-Prčice, okres Příbram
6 100 299,01
A G R O P , spol. s r.o.
Dubá, okres Česká Lípa
2 417 503,34
A g r o s y s t é m M l a d k o v společnost s ručením omezeným (zkr. s.r.o.)
Mladkov, okres Ústí nad Orlicí
6 151 973,54
A G R O SOKOLEČ, a.s.
Sokoleč, okres Nymburk
7 822 496,96