Seznam příjemců dotací z národních zdrojů

Fulltextový vyhledávač obsahuje seznam příjemců dotací za poslední dva uzavřené fiskální roky EU. V abecedním pořádku je automaticky zobrazen seznam příjemců dotací za fiskální rok 2021, na seznam příjemců dotací za fiskální rok 2020 je možné přejít záložkou „ROZŠÍŘENÉ HLEDÁNÍ“.

Více informací k uveřejněným údajům naleznete v záložce „INFORMACE“.

Seznam příjemců dotací za aktuální fiskální rok EU je uložen níže v části Soubory ke stažení.

Informace

Na základě zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, zveřejňuje SZIF seznam příjemců veřejných finančních prostředků z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR s uvedením druhu a výše vyplacené dotace, a to formou fulltextového vyhledávače a také formou otevřených dat (v části Soubory ke stažení). V případě zpracování (zveřejnění) osobních údajů jsou příslušné informace poskytovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále rovněž s ohledem na požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Zveřejněné údaje mohou být zpracovávány subjekty příslušnými v oblasti auditu a kontroly EU a České republiky za účelem ochrany finančních zájmů EU.

Fiskální rok EU začíná vždy 16. 10. a končí 15. 10. následujícího kalendářního roku.

Počínaje fiskálním rokem EU 2022 jsou zveřejňované informace rozšířeny o IČ příjemce a Datum nabytí právní moci rozhodnutí o výplatě dotace. Dále je část údajů v rámci seznamu příjemců dotací z národních zdrojů zveřejňována nejpozději do 7 dnů po vyplacení dotace příjemci. Z tohoto důvodu je v části Soubory ke stažení zveřejněn soubor s názvem „Seznam příjemců dotací z národních zdrojů za aktuální fiskální rok“, který je neustále v průběhu roku aktualizován.

Důležitá upozornění

  • Tento výpis má pouze informativní charakter.
  • Částky jsou uvedeny v CZK.
  • V případě zjištění nesrovnalostí v údajích se obraťte na info@szif.cz. V případě, že nesouhlasí celková výše dotací za příslušný subjekt s informacemi z jiných zdrojů, je možné, že subjektu byly přiznány další dotace, jejichž detaily není možné zobrazit na základě smluvních podmínek mezi poskytovatelem a příjemcem dotací.
  • Záporné (-) znamínko u plateb znamená: Vratky.
  • V případě, že je celkový příjem právnické či fyzické osoby (PO/FO) za aktuální fiskální rok z národních zdrojů roven nebo nižší částce 1.250 EUR, není u těchto uveden název PO / jméno FO a IČ – tito příjemci jsou uvedeni pod jednotným identifikátorem (JI). V případě, že by vzhledem k malému počtu příjemců z dané obce mohlo dojít k identifikaci FO, není uvedena obec, ale pouze nadřazený správní celek (okres).

Zkratky

ČR Česká republika
CZK Česká koruna
PO Právnická osoba
FO Fyzická osoba
ND Národní dotace
Příjemce dotace Částka v CZK
ZUGÁRKOVÁ JAKUBÍČKOVÁ VĚRA
Hrušky, okres Břeclav
606 014,76
ZUZÁNEK JAN
Bernartice, okres Trutnov
462 397,21
ZVÁRA LUBOMÍR
Kondrac, okres Benešov
24 525,00
ZVOZD "Horácko", družstvo
Opatov, okres Třebíč
4 030 873,05
ZVS NEMYŠL, spol. s r.o.
Nemyšl, okres Tábor
1 057 277,35
ZZN Pelhřimov a. s.
Pelhřimov, okres Pelhřimov
10 259 036,68
ŽÁK JAROMÍR
Pluhův Žďár, okres Jindřichův Hradec
14 970,00
ŽÁKOVÁ HANA
Žďár, okres Písek
9 917,25
Žatecký pivovar, spol. s r.o.
Žatec, okres Louny
130 729,87
Žďár Chudenice s.r.o.
Klatovy, okres Klatovy
88 807,95
ŽENÍŠEK JOSEF
Konstantinovy Lázně, okres Tachov
7 483,96
Žerotín, a.s.
Strážnice, okres Hodonín
1 087 888,80
ŽID MILAN
Borotice, okres Příbram
73 952,46
Žihelský statek, a.s.
Žihle, okres Plzeň-sever
13 611 613,28
Žilovská zemědělská a.s.
Žilov, okres Plzeň-sever
382 859,25
ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.
Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
842 115,10
ŽOČEK PETR
Martínkovice, okres Náchod
21 978,00
ŽONDROVÁ MARTINA
Pivín, okres Prostějov
15 803,90