Seznam příjemců dotací z národních zdrojů

Seznam příjemců dotací je zveřejněn na základě zákona č. 256/2000 Sb.

Fulltextový vyhledávač obsahuje data za poslední dva uzavřené fiskální roky EU (fiskální rok EU začíná 16.10. a končí 15.10. následujícího kalendářního roku), které lze přímo zobrazit a třídit pomocí záložky „Rozšířené hledání“.

Data za uplynulé fiskální roky EU lze stáhnout níže v části Soubory ke stažení. Mezi Soubory ke stažení lze také stáhnout soubor „Přehled rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace“.

Více informací k uveřejněným údajům naleznete v záložce „INFORMACE“.


Základní Informace k Seznamu Příjemců dotací

Na základě zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, zveřejňuje SZIF seznam příjemců veřejných finančních prostředků z fondů EU a z národních zdrojů s uvedením druhu a výše vyplacené dotace, a to jednak formou fulltextového vyhledávače a také formou otevřených dat, tzn. souborů v „otevřeném, strojově čitelném formátu“ (v části Soubory ke stažení). V případě zpracování (zveřejnění) osobních údajů jsou příslušné informace poskytovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále rovněž s ohledem na požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Zveřejněné údaje mohou být zpracovávány subjekty příslušnými v oblasti auditu a kontroly EU a České republiky za účelem ochrany finančních zájmů EU.

Fiskální rok EU začíná vždy 16. 10. a končí 15. 10. následujícího kalendářního roku. Seznam příjemců dotací obsahuje částky dle data výplaty, které odpovídá zařazení do daného fiskálního roku. Data za uzavřený fiskální rok EU se zveřejňují nejpozději do 31.5. následujícího kalendářního roku (s výjimkou viz další odstavec).

Dále je od fiskálního roku 2022 kvůli požadavku národní legislativy zveřejňována část údajů nejpozději do 7 dnů od vyplacení dotace. Proto je v části Soubory ke stažení zveřejněn soubor s názvem „Seznam příjemců dotací z národních zdrojů za aktuální fiskální rok“, který je neustále v průběhu roku aktualizován.


Technické informace k uveřejněným souborům:

Soubory jsou od roku 2022 zveřejňovány ve formátu CSV (do roku 2021 XML).

Soubory obsahují: Jméno / název příjemce a jeho bydliště / sídlo, dále částku dotace a popis opatření, na které byla dotace vyplacena.

Počínaje fiskálním rokem EU 2022 jsou zveřejňované informace v souborech CSV rozšířeny o identifikační číslo příjemce a datum nabytí právní moci rozhodnutí o výplatě dotace.


Základní Informace k Přehledu rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace

Počínaje fiskálním rokem EU 2022 je zveřejněn na základě zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu samostatný soubor Přehled rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace, který představuje seznam vratek dotací předepsaných příjemcům. Je třeba upozornit, že se jedná pouze o přehled vratek v původně předepsané výši a nikoliv o reálně vrácené prostředky.

Data v souboru a jeho formát je shodný jako v souboru Seznam příjemců dotací, ale rozhodným údajem pro zařazení do konkrétního přehledu za fiskální rok není datum výplaty, ale datum nabytí právní moci rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace.


Důležitá upozornění

Tento výpis má pouze informativní charakter.

Částky jsou uvedeny v Kč.

V případě zjištění nesrovnalostí v údajích se obraťte info@szif.cz.

Záporné (-) znaménko u plateb v souboru Seznam příjemců dotací označuje částku reálně vrácenou na účet SZIF.

Anonymizace údajů – v případě, že je celková výše obdržené dotace z národních zdrojů u právnické či fyzické osoby (PO/FO) za aktuální fiskální rok rovna nebo nižší než 1.250 EUR, není u těchto příjemců uvedeno jejich jméno / název a identifikační číslo – tito příjemci jsou uvedeni pod jednotným identifikátorem (JI). Pokud by zároveň, vzhledem k malému počtu příjemců z dané obce uvedených pod JI mohlo dojít k identifikaci FO, není uvedena obec, ale pouze nadřazený správní celek dle klasifikace NUTS (okres).


Zkratky: ČR Česká republika, EU Evropská Unie, CZK Česká koruna, PO Právnická osoba, FO Fyzická osoba, ND Národní dotace

Příjemce dotace Částka v CZK
ŽONDROVÁ MARTINA
Pivín, okres Prostějov
15 803,90
ŽOČEK PETR
Martínkovice, okres Náchod
21 978,00
ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.
Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
842 115,10
Žilovská zemědělská a.s.
Žilov, okres Plzeň-sever
382 859,25
Žihelský statek, a.s.
Žihle, okres Plzeň-sever
13 611 613,28
ŽID MILAN
Borotice, okres Příbram
73 952,46
Žerotín, a.s.
Strážnice, okres Hodonín
1 087 888,80
ŽENÍŠEK JOSEF
Konstantinovy Lázně, okres Tachov
7 483,96
Žďár Chudenice s.r.o.
Klatovy, okres Klatovy
88 807,95
Žatecký pivovar, spol. s r.o.
Žatec, okres Louny
130 729,87
ŽÁKOVÁ HANA
Žďár, okres Písek
9 917,25
ŽÁK JAROMÍR
Pluhův Žďár, okres Jindřichův Hradec
14 970,00
ZZN Pelhřimov a. s.
Pelhřimov, okres Pelhřimov
10 259 036,68
ZVS NEMYŠL, spol. s r.o.
Nemyšl, okres Tábor
1 057 277,35
ZVOZD "Horácko", družstvo
Opatov, okres Třebíč
4 030 873,05
ZVÁRA LUBOMÍR
Kondrac, okres Benešov
24 525,00
ZUZÁNEK JAN
Bernartice, okres Trutnov
462 397,21
ZUGÁRKOVÁ JAKUBÍČKOVÁ VĚRA
Hrušky, okres Břeclav
606 014,76
ZUGÁREK PAVEL
Moravská Nová Ves, okres Břeclav
1 024 019,51
ZS Vysočina, a.s.
Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
564 182,65
ZS Vilémov, a.s.
Vilémov, okres Havlíčkův Brod
1 737 994,70
ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.
Slatina, okres Litoměřice
1 236 015,00
ZS Přestavlky a.s.
Sedlec-Prčice, okres Příbram
395 320,15
ZS Pobečví a.s.
Rokytnice, okres Přerov
422 919,45
ZS Kratonohy a.s.
Kratonohy, okres Hradec Králové
573 138,30
ZS Kozojedy, a.s.
Kozojedy, okres Plzeň-sever
458 101,55
ZS Dublovice a.s.
Dublovice, okres Příbram
927 709,30
ZS Bohuslavice,a.s.
Bohuslavice, okres Prostějov
615 517,18
ZRŮBEK MIROSLAV
Slavonice, okres Jindřichův Hradec
29 211,05
ZP Otice, a.s.
Otice, okres Opava
1 846 296,07
ZP Ostrov,a.s.
Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
1 064 359,40
ZP MORAVAN, a.s.
Kostelec u Holešova, okres Kroměříž
469 467,75
ZP Mikulčice a.s.
Mikulčice, okres Hodonín
46 450 795,90
ZP Keblov, a.s.
Keblov, okres Benešov
579 497,20
ZP Hospříz, a.s.
Hospříz, okres Jindřichův Hradec
385 052,99
ZP Červenka, a.s.
Červenka, okres Olomouc
6 568 000,92
ZOS Kačina, a.s.
Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
4 543 067,26
ZOS Jedlová, spol. s r.o.
Jedlová, okres Svitavy
267 472,95
ZOPOS a.s.
Krchleby, okres Rychnov nad Kněžnou
5 981 688,54
ZOGLAUER JIŘÍ
Bochov, okres Karlovy Vary
94 766,13
ZOD Němčice nad Hanou, družstvo
Němčice nad Hanou, okres Prostějov
182 725,40
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích
Švábenice, okres Vyškov
1 316 284,95
ZOD družstvo Stolany
Stolany, okres Chrudim
400 123,74
ZOD Brniště a.s.
Brniště, okres Česká Lípa
1 448 945,70
ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s.
Dlouhá Loučka, okres Olomouc
291 423,70
ZOD 11. KVĚTEN a.s.
Milín, okres Příbram
665 920,12
ZMEK JAROSLAV
Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
33 000,00
ZLOCH PAVEL
Vacov, okres Prachatice
28 833,89
ZKS AGRO ZAHOŘANY s.r.o.
Zahořany, okres Domažlice
4 134 453,78
ZITKO JAN
Praha, okres Praha
78 797,28