Seznam příjemců dotací z národních zdrojů

1.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost

Chorušice, okres Mělník

Rok Opatření celkem CZK
2021 3.i. - Ozdravování pol. a spec. plodin (osivo lnu, konopí a pícnin) 86 910,00
2021 20.A. - Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic 457 300,00