Seznam příjemců dotací z národních zdrojů

AG Skořenice, akciová společnost

Běstovice, okres Ústí nad Orlicí

Rok Opatření celkem CZK
2021 3.a. - Ozdravování pol. a spec. plodin (biolog. ochrana) 25 436,72
2021 19.A. - Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka 80 000,00
2021 20.A. - Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic 728 184,60