Seznam příjemců dotací z národních zdrojů

AGRA Brtnice, a.s.

Brtnice, okres Jihlava

Rok Opatření celkem CZK
2021 8.F. - Podpora na ozdravení chovů prasat a drůbeže 1 730 414,12
2021 19.A. - Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka 157 095,00
2021 20.A. - Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic 1 355 442,95
2021 20.C. - Zlepšení životních podmínek v chovu prasat 1 388 061,86