Seznam příjemců dotací z národních zdrojů

A L A, a.s. Řepníky

Řepníky, okres Ústí nad Orlicí

Rok Opatření celkem CZK
2021 3.a. - Ozdravování pol. a spec. plodin (biolog. ochrana) 26 973,00
2021 19.A. - Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka 79 500,00
2021 20.A. - Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic 300 722,45