Seznam příjemců dotací z národních zdrojů

AGRAS Bohdalov, a.s.

Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou

Rok Opatření celkem CZK
2021 19.A. - Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka 156 300,00
2021 20.A. - Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic 1 086 244,95