Seznam příjemců dotací z národních zdrojů

AGRA Deštná, a.s.

Deštná, okres Jindřichův Hradec

Rok Opatření celkem CZK
2021 3.e. - Ozdravování pol. a spec. plodin (certifik. sadba brambor) 236 684,36
2021 8.F. - Podpora na ozdravení chovů prasat a drůbeže 812 858,97
2021 19.A. - Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka 136 890,00
2021 20.A. - Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic 911 662,20
2021 20.C. - Zlepšení životních podmínek v chovu prasat 338 558,80