Seznam příjemců dotací z národních zdrojů

"AGRODAM Hořepník, s.r.o."

Hořepník, okres Pelhřimov

Rok Opatření celkem CZK
2021 19.A. - Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka 156 550,00
2021 20.A. - Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic 576 576,65