Seznam příjemců dotací z národních zdrojů

AGRA Velký Týnec, a. s.

Velký Týnec, okres Olomouc

Rok Opatření celkem CZK
2021 19.A. - Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka 14 250,00
2021 20.A. - Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic 542 044,50