Seznam příjemců dotací z národních zdrojů

MADETA a. s.

České Budějovice, okres České Budějovice

Rok Opatření celkem CZK
2021 13. - Podpora zpracování zemědělských produktů 17 076 000,00
2021 19.A. - Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka 98 123 119,16