Seznam příjemců dotací z národních zdrojů

"FARMA VELKÁ ČERNOC s.r.o."

Měcholupy, okres Louny

Rok Opatření celkem CZK
2021 3.h. - Ozdravování pol. a spec. plodin (certifik. sadba chmele) 235 500,00