Seznam příjemců dotací z národních zdrojů

Ag Vltavín s.r.o.

Dobšice, okres České Budějovice

Rok Opatření celkem CZK
2021 19.A. - Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka 58 050,00
2021 20.A. - Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic 186 889,45