Seznam příjemců dotací z národních zdrojů

AG - STEMA, spol. s r. o.

Lidečko, okres Vsetín

Rok Opatření celkem CZK
2021 20.A. - Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic 170 177,50
2021 20.D. - Zlepšení životních podmínek v chovu skotu BTPM 211 815,34