Seznam příjemců dotací z národních zdrojů

AGRA ŠANOV, spol. s r.o.

Šanov, okres Znojmo

Rok Opatření celkem CZK
2021 8.F. - Podpora na ozdravení chovů prasat a drůbeže 1 116 810,30
2021 20.C. - Zlepšení životních podmínek v chovu prasat 243 904,32