Seznam příjemců dotací z národních zdrojů

AGOS BIO a.s.

Bukovina, okres Blansko

Rok Opatření celkem CZK
2021 19.A. - Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka 7 270,00
2021 20.A. - Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic 167 925,00