Seznam příjemců dotací z národních zdrojů

A G R O ŽLUNICE, a.s.

Žlunice, okres Jičín

Rok Opatření celkem CZK
2021 19.A. - Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka 2 750,00
2021 20.A. - Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic 403 960,10