Seznam příjemců dotací z národních zdrojů

"TERRA KAPLÍŘ" spol. s r.o.

Sulejovice, okres Litoměřice

Rok Opatření celkem CZK
2021 8.F. - Podpora na ozdravení chovů prasat a drůbeže 831 197,55
2021 20.C. - Zlepšení životních podmínek v chovu prasat 287 222,00