Seznam příjemců dotací z národních zdrojů

A G R O F A N D A spol. s r.o.

Kunratice, okres Liberec

Rok Opatření celkem CZK
2021 19.A. - Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka 11 570,00
2021 20.A. - Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic 397 868,45