Seznam příjemců dotací z národních zdrojů

AGRA Březnice a.s.

Březnice, okres Tábor

Rok Opatření celkem CZK
2021 8.F. - Podpora na ozdravení chovů prasat a drůbeže 3 144 142,12
2021 19.A. - Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka 80 745,00
2021 20.A. - Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic 736 612,05
2021 20.C. - Zlepšení životních podmínek v chovu prasat 615 129,80