Seznam příjemců dotací z národních zdrojů

AB AGRO s.r.o.

Křišťanovice, okres Bruntál

Rok Opatření celkem CZK
2021 3.i. - Ozdravování pol. a spec. plodin (osivo lnu, konopí a pícnin) 31 284,00
2021 20.D. - Zlepšení životních podmínek v chovu skotu BTPM 245 302,99