Seznam příjemců dotací z národních zdrojů

AG MAIWALD a.s.

Benátky, okres Svitavy

Rok Opatření celkem CZK
2021 8.F. - Podpora na ozdravení chovů prasat a drůbeže 12 979 030,32
2021 20.B. - Zlepšení životních podmínek v chovu drůběže 6 058 562,10