Seznam příjemců dotací z národních zdrojů

AG - Horní Rybníky s.r.o.

Zábrodí, okres Náchod

Rok Opatření celkem CZK
2021 8.F. - Podpora na ozdravení chovů prasat a drůbeže 2 990 732,98
2021 20.C. - Zlepšení životních podmínek v chovu prasat 2 117 185,58