Seznam příjemců dotací z národních zdrojů

Seznam příjemců dotací je zveřejněn na základě zákona č. 256/2000 Sb.

Fulltextový vyhledávač obsahuje data za poslední dva uzavřené fiskální roky EU (fiskální rok EU začíná 16.10. a končí 15.10. následujícího kalendářního roku), které lze přímo zobrazit a třídit pomocí záložky „Rozšířené hledání“.

Data za uplynulé fiskální roky EU lze stáhnout níže v části Soubory ke stažení. Mezi Soubory ke stažení lze také stáhnout soubor „Přehled rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace“.

Více informací k uveřejněným údajům naleznete v záložce „INFORMACE“.


Základní Informace k Seznamu Příjemců dotací

Na základě zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, zveřejňuje SZIF seznam příjemců veřejných finančních prostředků z fondů EU a z národních zdrojů s uvedením druhu a výše vyplacené dotace, a to jednak formou fulltextového vyhledávače a také formou otevřených dat, tzn. souborů v „otevřeném, strojově čitelném formátu“ (v části Soubory ke stažení). V případě zpracování (zveřejnění) osobních údajů jsou příslušné informace poskytovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále rovněž s ohledem na požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Zveřejněné údaje mohou být zpracovávány subjekty příslušnými v oblasti auditu a kontroly EU a České republiky za účelem ochrany finančních zájmů EU.

Fiskální rok EU začíná vždy 16. 10. a končí 15. 10. následujícího kalendářního roku. Seznam příjemců dotací obsahuje částky dle data výplaty, které odpovídá zařazení do daného fiskálního roku. Data za uzavřený fiskální rok EU se zveřejňují nejpozději do 31.5. následujícího kalendářního roku (s výjimkou viz další odstavec).

Dále je od fiskálního roku 2022 kvůli požadavku národní legislativy zveřejňována část údajů nejpozději do 7 dnů od vyplacení dotace. Proto je v části Soubory ke stažení zveřejněn soubor s názvem „Seznam příjemců dotací z národních zdrojů za aktuální fiskální rok“, který je neustále v průběhu roku aktualizován.


Technické informace k uveřejněným souborům:

Soubory jsou od roku 2022 zveřejňovány ve formátu CSV (do roku 2021 XML).

Soubory obsahují: Jméno / název příjemce a jeho bydliště / sídlo, dále částku dotace a popis opatření, na které byla dotace vyplacena.

Počínaje fiskálním rokem EU 2022 jsou zveřejňované informace v souborech CSV rozšířeny o identifikační číslo příjemce a datum nabytí právní moci rozhodnutí o výplatě dotace.


Základní Informace k Přehledu rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace

Počínaje fiskálním rokem EU 2022 je zveřejněn na základě zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu samostatný soubor Přehled rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace, který představuje seznam vratek dotací předepsaných příjemcům. Je třeba upozornit, že se jedná pouze o přehled vratek v původně předepsané výši a nikoliv o reálně vrácené prostředky.

Data v souboru a jeho formát je shodný jako v souboru Seznam příjemců dotací, ale rozhodným údajem pro zařazení do konkrétního přehledu za fiskální rok není datum výplaty, ale datum nabytí právní moci rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace.


Důležitá upozornění

Tento výpis má pouze informativní charakter.

Částky jsou uvedeny v Kč.

V případě zjištění nesrovnalostí v údajích se obraťte info@szif.cz.

Záporné (-) znaménko u plateb v souboru Seznam příjemců dotací označuje částku reálně vrácenou na účet SZIF.

Anonymizace údajů – v případě, že je celková výše obdržené dotace z národních zdrojů u právnické či fyzické osoby (PO/FO) za aktuální fiskální rok rovna nebo nižší než 1.250 EUR, není u těchto příjemců uvedeno jejich jméno / název a identifikační číslo – tito příjemci jsou uvedeni pod jednotným identifikátorem (JI). Pokud by zároveň, vzhledem k malému počtu příjemců z dané obce uvedených pod JI mohlo dojít k identifikaci FO, není uvedena obec, ale pouze nadřazený správní celek dle klasifikace NUTS (okres).


Zkratky: ČR Česká republika, EU Evropská Unie, CZK Česká koruna, PO Právnická osoba, FO Fyzická osoba, ND Národní dotace

Příjemce dotace Částka v CZK
AFEED, a.s.
Hustopeče, okres Břeclav
25 030 501,98
Agrochem a.s. Lanškroun
Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
5 397 629,68
BIVOJ a.s.
Opava, okres Opava
2 536 409,59
BOHEMIA SEKT, s.r.o.
Starý Plzenec, okres Plzeň-město
10 836 341,34
BOHEMILK, a.s.
Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
16 277 402,11
Bohušovická mlékárna, a.s.
Praha, okres Praha
9 331 583,62
Bratři Zátkové SE
Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
2 074 381,81
Cerea, a.s.
Pardubice, okres Pardubice
24 166 273,25
De Heus a.s.
Bučovice, okres Vyškov
3 087 935,32
DELIMAX a.s.
Hodonín, okres Hodonín
18 467 985,99
efko cz s.r.o.
Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
5 999 140,32
FRUTA Podivín, a.s.
Podivín, okres Břeclav
7 200 648,93
Hamé s.r.o.
Kunovice, okres Uherské Hradiště
17 835 579,18
HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o.
Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
20 443 316,54
Choceňská mlékárna s.r.o.
Choceň, okres Ústí nad Orlicí
4 140 726,37
INTERSNACK a.s.
Choustník, okres Tábor
995 103,90
Jihočeská masna, s.r.o.
České Budějovice, okres České Budějovice
775 339,14
KMOTR - Masna Kroměříž a.s.
Kroměříž, okres Kroměříž
4 700 087,74
Kostelecké uzeniny a.s.
Kostelec, okres Jihlava
24 318 949,18
Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s.
Krahulčí, okres Jihlava
8 333 984,85
LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o.
Jirny, okres Praha-východ
25 581 344,46
LINEA NIVNICE, a.s.
Nivnice, okres Uherské Hradiště
22 222 426,84
LUKROM, spol. s r.o.
Lípa, okres Zlín
6 830 400,00
MADETA a. s.
České Budějovice, okres České Budějovice
17 076 000,00
MAKOVEC a.s.
Prostějov, okres Prostějov
8 503 367,38
MASO UZENINY PÍSEK, a.s.
Praha, okres Praha
9 734 516,44
MASO UZENINY POLIČKA, a.s.
Kamenec u Poličky, okres Svitavy
14 621 783,48
Mlékárna Hlinsko, a.s.
Hlinsko, okres Chrudim
25 614 000,00
Mlékárna Klatovy, s.r.o.
Klatovy, okres Klatovy
16 936 185,71
Mlékárna Kunín, s.r.o.
Kunín, okres Nový Jičín
17 262 306,14
Mlékárna Olešnice a.s.
Olešnice, okres Blansko
12 991 476,65
Moravia Lacto a.s.
Jihlava, okres Jihlava
19 210 500,00
MP Krásno, a.s.
Valašské Meziříčí, okres Vsetín
24 281 525,56
OLMA, a.s.
Olomouc, okres Olomouc
25 278 931,16
Orkla Foods Česko a Slovensko a.s.
Byšice, okres Mělník
7 710 787,38
PENAM, a.s.
Brno, okres Brno-město
9 688 927,37
PIKA, a.s.
Bzenec, okres Hodonín
11 797 544,23
POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.
Poděbrady, okres Nymburk
23 847 517,17
Primagra, a.s.
Milín, okres Příbram
25 362 483,73
RABBIT Chotýšany a.s.
Chotýšany, okres Benešov
10 057 812,69
RABBIT Trhový Štěpánov a.s.
Trhový Štěpánov, okres Benešov
25 396 281,00
RACIOLA Uherský Brod, s.r.o.
Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
12 508 658,16
SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.
Prostějov, okres Prostějov
25 610 917,88
Slovácká Fruta, a.s.
Kunovice, okres Uherské Hradiště
9 782 380,44
Sonnentor s.r.o.
Čejkovice, okres Hodonín
820 078,70
Těšínské jatky, s. r. o.
Český Těšín, okres Karviná
15 355 541,67
Uzeniny Příbram, a.s.
Praha, okres Praha
25 318 443,47
Vodňanská drůbež, a.s.
Vodňany, okres Strakonice
25 271 710,18
Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s.
Radošovice, okres Strakonice
832 865,96
ZZN Pelhřimov a. s.
Pelhřimov, okres Pelhřimov
10 259 036,68