Centrální pracoviště SZIF

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha

tel.: +420 222 871 871

e-mail: info@szif.cz

S ohledem na aktuální situaci dochází ke zrušení úředních hodin.

K návštěvě pracovišť SZIF by mělo docházet pouze v případě neodkladných záležitostí, a to výhradně po telefonické dohodě.
I nadále se upřednostňuje e-mailový a telefonický kontakt.

Kontakty / Organizační struktura:

Jméno / funkce / oddělení Tel. / fax / e-mail
Ambrožová Marie
referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS
Strojírenská 1089/14, 591 01 Žďár nad Sázavou
Oddělení příjmu žádostí a LPIS
+420 731 536 289
Marie.Ambrozova(at)szif.cz
Bílek Josef Ing.
referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS
Strojírenská 1089/14, 591 01 Žďár nad Sázavou
Oddělení příjmu žádostí a LPIS
+420 731 536 290
Josef.Bilek(at)szif.cz
Dvořáková Romana
referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS
Strojírenská 1089/14, 591 01 Žďár nad Sázavou
Oddělení příjmu žádostí a LPIS
+420 724 839 633
Romana.Dvorakova(at)szif.cz
Flídr Milan Ing.
referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS
Strojírenská 1089/14, 591 01 Žďár nad Sázavou
Oddělení příjmu žádostí a LPIS
+420 725 836 555
Milan.Flidr(at)szif.cz
Lánová Zdeňka Ing.
referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS
Strojírenská 1089/14, 591 01 Žďár nad Sázavou
Oddělení příjmu žádostí a LPIS
+420 603 880 807
Zdenka.Lanova(at)szif.cz
Novotný Vratislav Ing.
referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS
Strojírenská 1089/14, 591 01 Žďár nad Sázavou
Oddělení příjmu žádostí a LPIS
+420 731 536 280
Vratislav.Novotny(at)szif.cz
Pometlo Jiří Ing.
referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS
Strojírenská 1089/14, 591 01 Žďár nad Sázavou
Oddělení příjmu žádostí a LPIS
+420 724 762 753
Jiri.Pometlo(at)szif.cz