Obsah sekce: Zpravodajství

ORGANIZACE PRODUCENTŮ

Cílem organizace producentů je zajištění rentabilního rozvoje výroby a tím i přiměřené životní úrovně svých producentů prostřednictvím posílení jejich vyjednávací síly vůči zpracovatelům.

ORGANIZACE PRODUCENTŮ V ODVĚTVÍ MLÉKA

Prostředek pro vytvoření rovnováhy vyjednávací síly a spravedlivější rozdělování přidané hodnoty v dodavatelském řetězci. Umožňuje producentům mléka vyjednávat o smluvních podmínkách, včetně ceny, a to do výše 33% celkové vnitrostátní produkce. Tato forma vyjednávání má přispět ke zlepšení znalosti a transparentnosti výroby a trhu.

ORGANIZACE PRODUCENTŮ V ODVĚTVÍ OVOCE A ZELENINY

Organizace producentů v odvětví ovoce a zelenina má zaměření na některé z těchto cílů: zajištění plánování produkce, soustředění nabídky, používání pěstitelských postupů, produkčních technologií a postupů šetrnými k životnímu prostředí a pro dosažení těchto cílů si stanovuje operační programy. Operační programy jsou strukturované plány, které musí schválit Fond. Na základě následného naplňování cílů a opatření stanovených v operačním programu je organizaci producentů vyplácena podpora.

ORGANIZACE PRODUCENTŮ PRO DALŠÍ ODVĚTVÍ

Pro posílení vyjednávací pozice producentů i v dalších odvětvích zemědělské produkce je na základě nového nařízení vlády č. 314/2016 Sb. ze dne 21. září 2016 umožněno uznávat organizace producentů s vybranými zemědělskými produkty pro právnické osoby, které jsou svojí činností zaměřeny na soustředění nabídky a uvádění produktů vyprodukovaných jejich členy na trh.