Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Soukromé skladování mléčných výrobků

Režim soukromého skladování vyhlašuje Evropská Komise v případě, že cenové a skladovací trendy vykazují závažnou nerovnováhu na trhu, která by mohla být eliminována nebo odstraněna prostřednictvím sezónního skladování.

Více

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv

Ke stažení

 • Legislativa
  • Archiv
   • Nařízení Komise (ES) č. 826/2008,
    865KB|kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů
   • Nařízení Komise (EU) č. 501/2014,
    335KB|kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 změnou nařízení Komise (ES) č. 826/2008, pokud jde o některé požadavky týkající se zemědělských produktů, na něž je poskytována podpora soukromého skladování
   • Nařízení Komise (EU) č. 947/2014,
    321KB|o zahájení soukromého skladování másla a stanovení výše podpory předem
   • Nařízení Komise (EU) č. 948/2014,
    322KB|o zahájení soukromého skladování sušeného odstředěného mléka a stanovení výše podpory předem
   • Prováděcí Nařízení Komise (EU) č. 2015/1548,
    314KB|kterými se mění prováděcí nařízení (EU) č.947/2014 a (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka
   • Prováděcí Nařízení Komise (EU) č. 2015/1851,
    318KB|kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 948/2014, pokud jde o období smluvního skladování a o výši podpory poskytované pro soukromé skladování sušeného odstředěného mléka
   • Nařízení Komise (EU) č. 2016/224,
    314KB|kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 947/2014 a (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka
   • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1238,
    444KB|kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování
   • Prováděcí Nařízení Komise (EU) č. 2016/1240,
    822KB|kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování
   • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1614,
    319KB|kterým se stanoví dočasná mimořádná opatření pro odvětví mléka a mléčných výrobků spočívající v prodloužení období veřejné intervence u sušeného odstředěného mléka v roce 2016 a v dřívějším zahájení období veřejné intervence u sušeného odstředěného mléka v roce 2017 a kterým se stanoví odchylka od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238, pokud jde o další používání nařízení (ES) č. 826/2008 ve vztahu k poskytování podpory soukromého skladování v rámci prováděcího nařízení (EU) č. 948/2014 a nařízení (EU) č. 1272/2009, pokud jde o veřejné intervence podle tohoto nařízení
   • Prováděcí Nařízení Komise (EU) č. 2016/1619,
    314KB|kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování sušeného odstředěného mléka
  • Nařízení Komise (EU) 2016/1238,
   444KB|kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování
  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240,
   822KB|kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování