Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

1.1.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství

Charakteristika podopatření

Podopatření je zaměřeno na podporu inovací v rámci zemědělské výroby spoluprací se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji. Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií.

Více