Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Stanovení a správa produkčních kvót cukru

Pravidla režimu Stanovení a správy produkčních kvót cukru se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č.234/79 (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Komise (ES) č. 952/2006 ze dne 29. června 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 337/2006 ze dne 21. června 2006 o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv

Ke stažení