Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Strategický plán 2023 - 2027

Strategický plán SZP (SP SZP) v České republice je nástrojem podpory zemědělského sektoru a venkova ze zdrojů obou zemědělských fondů (EZZF a EZFRV) plně v souladu s obecnými i z nich vycházejícími specifickými cíli SZP

Každý členský stát EU musí vypracovat SP SZP založený na obsáhlé analýze s cílem určit své specifické potřeby.

V plánu se stanoví, jak bude daný členský stát k naplnění uvedených potřeb využívat finanční prostředky na SZP, včetně nástrojů, které mají být použity, a specifických cílů.

Každý SP SZP vyžaduje schválení ze strany Komise, aby byl zajištěn jeho soulad s cíli pro celou EU.

Členské země musí Komisi předkládat zprávy o provádění svého plánu, aby ukázaly, jak pokročily při plnění cílů stanovených jako ukazatele výsledků.

V rámci nové SZP pro roky 2023–2027 došlo ke sloučení poskytovaných podpor do jediného SP SZP, podle kterého budou poskytovány:

  • Přímé platby
  • Sektorové intervence
  • Rozvoj venkova


  • Zpravodajství

    Archiv