Obsah sekce: Ke stažení

Strategický plán 2023 - 2027

  • Strategický plán SZP v České republice je nástrojem podpory zemědělského sektoru a venkova ze zdrojů obou zemědělských fondů (EZZF a EZFRV) plně v souladu s obecnými i z nich vycházejícími specifickými cíli SZP
  • Každý členský stát EU musí vypracovat strategický plán SZP založený na obsáhlé analýze s cílem určit své specifické potřeby.
  • V plánu se stanoví, jak bude daný členský stát k naplnění uvedených potřeb využívat finanční prostředky na SZP, včetně nástrojů, které mají být použity, a specifických cílů.
  • Každý strategický plán SZP vyžaduje schválení ze strany Komise, aby byl zajištěn jeho soulad s cíli pro celou EU.
  • Členské země musí Komisi předkládat zprávy o provádění svého plánu, aby ukázaly, jak pokročily při plnění cílů stanovených jako ukazatele výsledků.
  • V rámci nové SZP pro roky 2023–2027 došlo ke sloučení poskytovaných podpor do jediného Strategického plánu SZP (SP SZP), podle kterého budou poskytovány: