AEKO - Agroenvironmentálně-klimatická opatření

Opatření má za cíl podpořit způsob využití zemědělské půdy v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností, podporuje zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a má dopad i na údržbu krajiny.

Základem pro získání dotace je povinnost realizovat péči v rámci pětiletých závazků. Klíčové podmínky znamenají především dodržování minimálních požadavků na hnojiva a přípravků na ochranu rostlin a hospodaření v souladu s podmínkami daného podopatření na celé výměře zemědělské půdy, se kterou žadatel do závazku vstoupil. Dále musí žadatel naplnit podmínky Cross Compliance a další podmínky, které vyplývají z evropské a národní legislativy.