Podpora příjmu vázaná na produkci bílkovinných plodin

Dotační titul přináší podporu producentům bílkovinných plodin. Žádost lze podat na půdu s prokazatelným pokryvem bílkovinných plodin, jejich směsí a směsí s obilovinami v období minimálně od 1. června do 15. července roku podání žádosti, evidovanou na žadatele v evidenci zemědělské půdy LPIS jako kultura standardní orná půda nejméně od data podání žádosti do 31. srpna příslušného kalendářního roku.