Podpora na výdaje uskutečněné v rámci operačního programu

Uznané organizaci producentů může být poskytnuta finanční podpora Unie na výdaje, které jsou prováděny v rámci schváleného operačního programu. Finanční podpora Unie je způsobilá částka a omezena na 50 % způsobilých výdajů uskutečněných z provozního fondu každý rok schváleného operačního programu. Zároveň je omezena na 6 % hodnoty produkce uvedené na trh v referenčním období stanoveném v souladu s čl. 32 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126 a nařízením vlády č. 82/2023 Sb.

Podrobné informace pro podání žádosti o podporu budou zveřejněny v 1. polovině roku 2024.