Celofaremní ekoplatba - Prémiová ekoplatba

Cílem prémiové úrovně Celofaremní ekoplatby je navýšení zastoupení neprodukčních ploch v zemědělské krajině a přispění k ochraně vodních toků.