Přímé platby vázané na produkci CIS

Podpory příjmu vázané na produkci (CIS, Coupled Income Support) představují dobrovolný nástroj napomáhající konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Ze strany EU jsou nastaveny maximální platby/stropy u jednotlivých titulů z důvodu zabezpečení rovných podmínek. Nově nastavené platby navazují na platby VCS a podporují vybrané citlivé komodity.