Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost (DRP/CRISS)

Nová doplňková platba DRP/CRISS (Complementary Redistributive Income Support for Sustainability) představuje přímou platbu. Je poskytovaná všem žadatelům na prvních 150 hektarů formou roční platby na hektar využívané zemědělské plochy. Podmínkou je nárok na základní platbu BISS.