Obsah sekce: Ke stažení

Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce (nové schéma)

Podpora je určena mladým zemědělcům, kteří začínají podnikat v zemědělství, ať již jako fyzická nebo právnická osoba. Cílem podpory je usnadnit založení zemědělského podniku a jeho rozvoj v počátečních letech podnikání. Bude vyplácena formou příplatku k opatření BISS. Podmínkou tohoto dotačního titulu je splnění minimální požadované zemědělské kvalifikace, musí splnit podmínku "vedoucího podniku". Žádost o tento dotační titul je určený pouze žadatelům, kteří ke dni podání nedosáhli věku 41 let.