Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Obecné informace

Harmonogram příjmu žádostí o dotaci projektových intervencí Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023-2027

Vedle aktuálního harmonogramu výzev jsou v této sekci zveřejněny informace, zpravodajství, Pravidla, metodiky
a příručky platné pro všechny projektové intervence, a to pro témata:

  • Pravidla pro publicitu
  • Finanční zdraví
  • Definice malých a středních podniků
  • Veřejné zakázky
  • Střet zájmů

Níže v části "Ke stažení" jsou k dispozici dokumenty (Pravidla, metodiky, příručky, formuláře atp.) platné pro jednotlivá témata.

Ke stažení