Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Obecné informace

V této sekci jsou zveřejněny informace, zpravodajství, Pravidla, metodiky a příručky platné pro všechny projektové intervence, a to pro témata:

  • Pravidla pro publicitu
  • Finanční zdraví
  • Definice malých a středních podniků
  • Veřejné zakázky
  • Střet zájmů

Níže v části "Ke stažení" jsou k dispozici dokumenty (Pravidla, metodiky, příručky, formuláře atp.) platné pro jednotlivá témata.

Ke stažení