Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Inovace při zpracování zemědělských produktů

Intervence je zaměřena na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití.

Technologie, produkty nebo procesy musí být minimálně pro odvětví v ČR nové (nebo podstatně zdokonalené). To zahrnuje významná zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik. Nová technologie, produkt nebo proces musí být vyvinuty ve spolupráci s výzkumným subjektem.

Žadatelem může být uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt je výrobce potravin nebo výrobce krmiv a minimálně jeden subjekt z uskupení je výzkumnou institucí. Uskupení žádá prostřednictvím výrobce potravin nebo výrobce krmiv.

Ke stažení