AEKO - Integrovaná produkce

Podopatření je navrženo jako celofaremní systém šetrného hospodaření s omezením vstupů a s využitím postupů a technologií šetrných k životnímu prostředí, který tvoří základ pro produkci kvalitní produkce zeleniny, jahod, brambor, ovoce a vína. Prostřednictvím omezení prostředků na ochranu rostlin dochází ke snížení smyvu těchto látek a jejich reziduí do podzemních vod. Omezení použití prostředků na ochranu rostlin a popřípadě jejich náhrada biologickými preparáty má i pozitivní vliv na řadu živočišných druhů (převážně hmyz), který se na těchto plochách vyskytuje. V případě ovoce, zeleniny, brambor a jahodníku dochází k sledování plnění stanovených limitů těžkých kovů a pesticidů.