Obsah sekce: Zpravodajství

Projektové intervence

Projektové intervence jsou zaměřeny zejména na podporu zemědělců, producentů potravin a krmiv, vstupu mladých zemědělců do sektoru zemědělství, inovace při zpracování zemědělských produktů, dále pak na techniku a technologie v lesním hospodářství. Součástí projektových intervencí je také podpora do lesů (mimo jiné obnova kalamitních ploch, vodohospodářské a neproduktivní investice), podpora diverzifikovaných činností pro zemědělce. Projektové intervence přinášejí také možnost podpory venkova a přístupu zdola prostřednictvím metody LEADER a v neposlední řadě také do oblasti vzdělávání a poradenství.Zpravodajství

Archiv