Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Investice do obnovy kalamitních ploch

Intervence reaguje na jeden z prioritních problémů, kterým je snížená odolnost a zhoršený zdravotní stav lesních ekosystémů s kalamitním výskytem abiotických vlivů (sucho, bořivý vítr, apod.), případně biotických činitelů, přičemž obnova porostů po kalamitách přispěje k vyšší odolnosti a lepšímu zdravotnímu stavu lesních ekosystémů.

Intervence je zaměřena na potřebu zajištění obnovy, péče a výchovy lesních porostů v souvislosti s následky kalamitních situací, kdy vznikly rozsáhlé plochy, na kterých je nutné zajistit obnovu lesních porostů. Podpora se vztahuje na odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů včetně přípravy ploch po kalamitních těžbách před zalesněním, umělou obnovu sadbou a síjí na plochách po kalamitách, ochranu porostů v rámci realizace projektu.

Žadatelem může být vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků.

Ke stažení