Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Investice do lesnické infrastruktury

Podpora je zaměřena na investice do výstavby nových lesních cest, rekonstrukci stávajících lesních cest a stavební investice do skladů dříví.

Žadatelé mohou být držitelé lesů hospodařící podle lesního hospodářského plánu, držitelé lesů hospodařící podle lesní hospodářské osnovy, podnikatelé poskytující služby v oblasti lesnictví a těžby dřeva.

Ke stažení