Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Investice do nezemědělských činností

Cílem intervence je podnítit ekonomickou aktivitu na venkově a s tím související podporu zaměstnanosti v dané lokalitě a zachování či rozvoj služeb ve venkovských oblastech.

Podpora má zemědělským podnikatelům napomoci diverzifikovat do nezemědělského podnikání, zejména do stavebních a technologických investic tak, aby byl zajištěn nový zdroj příjmů z těchto činností. Typickými možnostmi diverzifikace jsou nepotravinářské využití zemědělské produkce, obnova řemeslné výroby, maloobchod, zpracování dřeva, specializované stavební činnosti či agroturismus.

Žadatelem může být zemědělský podnikatel, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Ke stažení