Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Intervence reaguje na potřebu ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, které chrání lesní půdy/porosty před postupnou degradací, špatnou odolností proti povětrnostním vlivům či proti náchylnosti ke kalamitám způsobeným škůdci.

Podpora se vztahuje na úhradu nákladů na pořízení a instalaci hromadné mechanické ochrany (oplocenek) melioračních a zpevňujících dřevin, které byly vysazené v souladu s projektem obnovy.

Žadatelem může být vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků.

Ke stažení