Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

LEADER

Cílem intervence je podnítit aktivitu na venkově a zlepšit kvalitu života. V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) budou podporovány projekty připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle SCLLD, budou vybrány příslušnou místní akční skupinou (MAS) a zároveň budou v souladu se Strategickým plánem SZP. Dále budou podporovány projekty spolupráce realizované přímo MAS.

Budou podporovány investiční a neinvestiční výdaje dle typu projektu a zaměření žadatele, např. investice do staveb, technologií, infrastruktury.

Žadateli mohou být obce, podnikatelé, neziskové organizace, církve a další aktéři rozvoje venkova z jejího území, jakož i samotné MAS,

Ke stažení